Staar je niet blind op één richting

Veel geneeskundestudenten ambiëren een ziekenhuisspecialisme, maar steeds vaker staan basisartsen langs de zijlijn, omdat ze geen opleidingsplaats kunnen vinden. Tegelijkertijd krijgen specialismen buiten het ziekenhuis, zoals psychiatrie, ouderengeneeskunde en sociale geneeskunde hun opleidingsplaatsen soms niet gevuld. Janette, Ricardo en Jesse kozen bewust een andere richting. We vroegen hen waarom. Wat drijft hen? Wat is hun ambitie, hoe zijn zij de arts van de toekomst en welke tips hebben ze voor huidige bachelors?

Janette Huijser (22)

vijfdejaars student geneeskunde

Ambitie: eerst promoveren, daarna in opleiding tot psychiater en vervolgens als kind-/ jeugdpsychiater aan de slag bij bijvoorbeeld de Bascule of jeugdgevangenis

De arts van de toekomst … ? “Blijft ook in deze digitale/gerobotiseerde wereld de persoon achter de ziekte en patiënt zien.”

Tip voor bachelors: “Probeer je nu niet blind te staren op één richting, maar houd een open blik. Oriënteer je door bijvoorbeeld activiteiten buiten het reguliere onderwijs te volgen.”

Ricardo Scholten (29)

tweedejaars AIOS profielopleiding tot forensisch arts

Ambitie: de forensische geneeskunde verder professionaliseren en nog aantrekkelijker op de medische kaart zetten.

De arts van de toekomst … ? “Stelt zich professioneel, vriendelijk én verantwoordelijk op. Medisch expert en gezondheidsbevorderaar zijn enkele competenties die ook daadwerkelijk in de praktijk gebracht mogen worden.”

Aan huidige studenten geef ik mee: “Spreek de A(N)IOS van het vakgebied waar je interesse in hebt aan en informeer naar mogelijkheden om een dagje mee te lopen of van gedachten te wisselen. De meeste dokters vinden het fantastisch om over hun vakgebied te vertellen!”

Jesse de Vries (24)

zesdejaars semi-artsstage sportgeneeskunde

Ambitie: een complete sportarts worden die alle facetten van het vak beheerst en de sportgeneeskunde verder op de kaart zetten

De arts van de toekomst … ? “Erkent de waarde van het woord – hoe je iets brengt bepaalt het effect – werkt multidisciplinair samen en staat open voor andermans perspectieven.”

Studenten geef ik mee: “Onbekend maakt onbemind. De opleiding moet studenten kennis laten maken met specialismen, maar voor jezelf geldt: ga na wat jouw kwaliteiten zijn en welk specialisme daarbij past. In plaats van andersom.”