Lesgeven anno 201988

Lesgeven anno 2019:

Onderwijs
in beeld

Lesgeven anno 201988

Lesgeven anno 201988

Studenten bestuderen veel van de stof zelfstandig, maar werken ook samen in studiegroepen aan het vinden van antwoorden op de studieopdrachten.

Lesgeven anno 201988

In de master geneeskunde lopen studenten verschillende coschappen, zoals hier op de afdeling KNO in Amsterdam UMC, locatie VUmc.

Lesgeven anno 201988

Lesgeven anno 201988

Lesgeven anno 201988

Gedurende de week volgen studenten een aantal colleges waarbij de docent een patiëntprobleem centraal stelt en studiestof nader toelicht.  

Lesgeven anno 201988

In het klinisch trainingscentrum in de polikliniek oefenen studenten op simulatiepatiënten, bijvoorbeeld met het aanleggen van een infuus.

Lesgeven anno 201988

Lesgeven anno 201988

Lesgeven anno 201988

In het biochemielab in de medische faculteit bekijken studenten bloed onder microscoop en leren zo bijvoorbeeld hoe de regulatie van het glucosegehalte in bloed werkt.

Lesgeven anno 201988

Tijdens de praktijkstage academische vorming maken studenten kennis met (medisch) wetenschappelijk onderzoek.

Lesgeven anno 201988

Lesgeven anno 201988

Lesgeven anno 201988

Veel studenten zijn actief betrokken bij het onderwijs, zo is er eerstehulponderwijs dat helemaal is opgezet en gegeven wordt door studenten.