Interview met Christa Boer,

directeur VUmc School of Medical Sciences

Om een goede dokter te worden moet je ook begrijpen wie je zelf bent

Akash Sing,

tweedejaars genees­kundestudent

Ik besloot mijn eigen ervaringen te delen tijdens een patiëntcollege

Sonja Zweegman,

internist-­hematoloog en docent

Als dokter moet je geborgenheid aan patiënten kunnen bieden

Dagnery Pikerie,

eerstejaars geneeskundestudent

In het biochemielab komt de praktijk tot leven onder de microscoop

Michael van Emden,

weten­schappelijk docent anatomie en neurowetenschappen

In kleine groepjes krijg je, onder begeleiding van ouderejaars, anatomiepractia

Marije Huitema,

student master geneeskunde

Mijn bachelorthesis gaat over de mogelijke relatie tussen obesitas en multiple sclerose

Ellen Hilbolling,

communicatie & studievoorlichting

Naast de open dagen
kun je ook virtueel
mee­lopen met onze geneeskundestudenten

Anton Horrevoets,

programmaleider bachelor­opleiding

In kleine studiegroepen
is er veel ruimte voor dialoog